Takmaterial

Det är viktigt att välja rätt material på taket. Du kan bland annat välja mellan:

Betong, tegel, plåt, papp, takshingel, halm samt vass och sedumtak.

Kontakta oss om du behöver råd kring vilket material du ska välja.

architecture-1836607_1920